Новости

Посета на студенти од факуптетот по Фармација при УКИМ - Скопје 10.07.2019

Студентите имаа целодневна практична настава во 5 ЛЕТЕРС ДОО да се запознаат со работата во оваа нова индустриска дејност во нашата држава. 5 ЛЕТЕРС беше одбрана како најприкладна компанија со високи стандарди во дејноста.