Одржливост

Ние во 5 ЛЕТЕРС сме свесни за влијанието што нашиот бизнис може да го има врз животната средина.
Поради оваа причина, нашата компанија е посветена да ги следи еколошките практики.
Овие практики вклучуваат:

Cannabis under the LED lamp

LED осветлување


Нашите LED светилки трошат помалку енергија, произведуваат помалку топлина и траат подолго од другите традиционални светилки за растење. Сега сме скоро 50% повеќе енергетски ефикасни.
recycling-arrow-circle-svg-by-vexels

Рециклирање на материјалите од растенијата


Нашите стебла, лисја на разгранети делови и други растителни материи одат во нашиот оддел компост. Заинтересирани сме за партнерство со компанија која би ги рециклирала стеблата од нашите растенија за изработка на текстил, хартија без примеси на дрво, био-пластика и други слични производи.
Hands with marijuana sprout in dirt

Одгледувамо oргански


Без употреба на штетни хемикалии или пестициди. Нашиот канабис е одгледан исклучиво со употеба на органски производи кои не се штетни за животната средина.